Beleid

Visie en pedagogisch beleid in de praktijk in het kort
Elk kind is uniek, elk kind heeft een eigen karakter en elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en heeft hierbij een eigen tempo. Ieder kind is van nature nieuwsgierig, ze ontdekken elke dag nieuwe dingen, door te spelen zoals zij dat het liefste doen. Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin een kind kan spelen en zich veilig en vertrouwd voelt.

Hoe wij invulling geven aan de vier opvoedingsdoelen:

Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin een kind kan spelen en zich veilig en vertrouwd voelt.”

 • vast team van pedagogisch werkers
 • vertrouwde groep en omgeving
 • speelgoed en activiteiten zijn op ontwikkelingsniveau van het kind
 • structuur van een opvangdag ligt grotendeels vast;
 • vaste activiteiten zoals eten, spelen en slapen op vaste tijden

“Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en heeft hierbij een eigen tempo.”

 • gebruik van verschillende soorten speelgoed
 • ontwikkelen op verschillende gebieden
 • voelen, ruiken, proeven, horen en zien
 • interesses ontdekken
 • plezier maken

“Elk kind is uniek, elk kind heeft een eigen karakter.”

 • we benaderen kinderen met respect
 • ruimte voor eigen ideeën
 • we luisteren naar elkaar
 • voor elk kind is positieve aandacht

“Regels en afspraken, normen en waarden, ze horen erbij”

 • we houden rekening met elkaar
 • we helpen elkaar
 • we leren verschillen in mensen te accepteren en respecteren
 • eerlijk zijn en je verantwoordelijkheid nemen
 • conflicten oplossen

Voor elke locatie hanteert Spot4kids een specifiek op de locatie toegespitst pedagogisch werkplan. Deze werkplannen kunt u vinden onder de desbetreffende locatie.