Oudercommissie

De oudercommissie is een belangrijk onderdeel van Spot4kids, zo is zij een medezeggenschapsorgaan, en heeft adviesrecht. De oudercommisie zorgt ervoor dat de belangen van ouders en kinderen behartigd worden in het beleid dat Spot4kids voert.

De oudercommissie adviseert Spot4kids o.a. over:

  • voeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachten
  • tarieven
  • spel- en ontwikkelingsactiviteiten

Er is een reglement samengesteld door de oudercommissie. De agenda van de oudercommissievergadering is te vinden in het ouderportaal.

De oudercommissie is nog op zoek naar leden voor de locaties BSO Lopik, BSO en PO Cabauw en BSO en PO Benschop. Wij hopen met deze oproep ouders te vinden die deel willen nemen in de oudercommissie.
Lijkt het je leuk om mee te denken en hierbij te helpen of wil je hier eerst meer over weten? Stuur dan een mail naar oudercommissie@spot4kids.nl.

Hieronder stellen de leden van de oudercommissie zich aan u voor:

Oudercommissie Spot4kids
Als Oudercommissie willen we de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk behartigen. Goede communicatie is hierin de sleutel. Dus: leg ons uw vraag of opmerking voor en wij gaan er mee aan de slag, want daar is de Oudercommissie voor!

De oudercommissie van Spot4kids bestaat uit meerdere leden,  waaronder in ieder geval de functies van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris verdeeld worden. De huidige oudercommissie bevat de volgende leden: Rosalie Grote, Karina den Oudsten, Demi Nesselaar en Henriëtte Vos.

Hoi. Ik ben Rosalie Grote en woon samen met mijn vriend Jeroen en onze dochter Jasmijn in Lopik.
Jasmijn gaat twee dagen per week naar Spot4kids (de Gummyberen) en heeft het hier erg naar haar zin. Zelf ben ik werkzaam als ambulant hulpverlener binnen de specialistische jeugdzorg. In de tijd die overblijft wandel ik graag met de hond en hou ik van gezellige uitstapjes met elkaar. Ik heb mij aangemeld voor de oudercommissie, omdat ik graag op de hoogte ben van wat er speelt binnen Spot4kids. Daarnaast hoop ik op deze manier een bijdrage te kunnen leveren en er met elkaar voor te zorgen dat Spot4kids een fijne plek is en blijft, voor alle kinderen, ouders en medewerkers.

Hi! Ik ben Karina den Oudsten . Ik ben getrouwd met Joost en samen met onze kinderen Lotte en Gijs wonen wij in Lopik. Ik werk met veel plezier 4 dagen per week bij een belastingadvieskantoor in Maarn. Ik vind het leuk om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen binnen Spot4kids en heb me daarom aangemeld voor de oudercommissie.

Hallo, mijn naam is Demi Nesselaar en woon samen met mijn man en 2 zonen in Lopik. Sinds de geboorte van onze zonen breng ik ze met alle liefde naar Spot4kids. Daarom leek het mij interessant om ook in de ouder commissie plaatst te nemen zodat ik ook kan zien wat er achter de schermen gebeurd. Dit jaar ben ik ook zelf pedagogisch medewerker geworden en hoop dat ik hiermee ook nieuwe kennis opdoe.
Hoi, mijn naam is Henriëtte Vos. Ik woon samen met mijn man en twee kinderen, Sarah en Aaron, in Lopik. Ik werk als operatieassistent in het St. Antonius ziekenhuis en maak 1 dag per week gebruik van de opvang/BSO. Ik hoop, als lid van de oudercommissie, mijn steentje bij te dragen aan het blijven verbeteren van de zorg voor alle kindjes.
Namens de oudercommissie:
Hoi, wij zijn Demi, Henriette, Karina en Rosalie,  de oudercommissie van Spot4kids. Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leden uit Benschop en Cabauw. Wij vergaderen vier keer per jaar, dit doen we bij één van ons thuis en voor lekkers wordt gezorgd. De taken van de oudercommissie bestaan uit het adviseren over de protocollen en  tarieven, meedenken omtrent de dag van de leidster en ingekomen stukken van ouders behandelen. Naast de vier vergaderingen gaan we één keer per jaar uit eten met elkaar. Wees welkom! Lijkt het je leuk om mee te denken en hierbij te helpen of wil je hier eerst meer over weten? Stuur dan een mail naar oudercommissie@spot4kids.nl.

U kunt uw vraag aan de oudercommissie stellen via oudercommissie@spot4kids.nl