Stage

Door leerlingen binnen Spot4kids op te leiden, denken wij het aanbod en de kwaliteit van toekomstige beroepskrachten te vergroten. Spot4kids is een door SBB erkend leerbedrijf.

Binnen Spot4kids hebben we ruimte voor verschillende stageplekken:

Arbeidsoriëntatie
Stagiaires zijn bezig met de eerste stappen in hun beroeps- en studiekeuze. Deze ‘snuffel’ stages hebben een duur van 3 keer 30 uur.

Beroepsopleidende leerweg (BOL)
Stagiaires hebben gekozen voor een bepaald beroep of vakrichting en volgen daar de opleiding voor. De BOL stage heeft de duur van minimaal 5 maanden en maximaal 3 jaar.

Maatschappelijke oriëntatie
Deze stage is voor alle jongeren die in het voorgezet onderwijs instromen. Deze maatschappelijk stage heeft de duur van 30 uur.

Ben je op zoek naar een uitdagende stage? Neem dan contact op met Petra den Hartog en vraag naar de mogelijkheden.

petra@spot4kids.nl / 0348 76 90 94