Klachten

Wanneer u als ouder/verzorger ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of teamleider zijn als het om een situatie op de groep gaat. Of een administratief medewerker, eventueel van het kantoor, wanneer het over uw overeenkomst gaat. Als het voor u onwenselijk is om het gesprek over uw onvrede te voeren met de betrokken persoon dan kunt u ook de directie of teamleider vragen om een gesprek. U kunt telefonisch contact opnemen met kantoor of een mail sturen naar administratie@spot4kids.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Komt u er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. 

U kunt ook direct een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie. Wij nemen alle klachten die schriftelijk bij ons binnenkomen anoniem op in ons jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag brengen we onder de aandacht van ouders/verzorgers en bespreken we met onze oudercommissie. Ook sturen we het naar de toezichthouder van de GGD. Dit zijn we volgens de Wet kinderopvang verplicht te doen.