Pedagogisch Medewerkers

Er wordt op alle groepen gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Daarnaast wordt gewerkt met vaste invalkrachten. De rechtspositie van de pedagogisch medewerkers is overeenkomstig aan de CAO Kinderopvang. Het team wordt gevormd door pedagogisch medewerkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen, zoals is vastgesteld in de CAO Kinderopvang. Spot4kids vraagt van haar medewerkers een verklaring omtrent gedrag en inschrijving in het Personenregister Kinderopvang. Niet van alleen de pedagogisch medewerkers wordt deze verklaring gevraagd, maar ook van kantoorpersoneel, de klusjesman of een ophaler.

Spot4kids werkt met vaste pedagogisch medewerkers. Vanuit pedagogisch oogpunt is het belangrijk dat de kinderen de inval-pedagogisch medewerkers kennen en dat zij net zo goed mee kunnen draaien als de vaste krachten. Ze worden om die reden zoveel mogelijk bij Spot4kids betrokken en ingezet.

De pedagogisch werker van Spot4kids zorgt voor rust, veiligheid, geborgenheid en geeft de kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Ze zorgt ervoor dat het kind voldoende rust krijgt. Er wordt de tijd genomen om het kind te voeden. De pedagogisch werker is organiserend, voorwaardenscheppend bezig, zodat het kind zichzelf prettig voelt. Zij houdt afstand en tegelijk speelt zij in op de vraag van het kind. Zij observeert en pikt signalen op van het kind. De pedagogisch werker is hierbij alert op de sfeer van de groep. Zij kent de omgeving van Spot4kids goed en weet waar uitdagingen en gevaren zitten voor de kinderen. De pedagogisch werker geeft het kind ruimte om zijn vrije tijd zelf in te vullen. Zij zorgt voor gezelligheid en creëert een binding tussen de kinderen. Zij staat open voor het bespreken van de ervaringen van kinderen. De pedagogisch werker van Spot4kids is iemand die iets te bieden heeft voor het kind dat de opvang bezoekt. Zij heeft specialiteiten ontwikkeld en heeft oog voor het jongere en voor het oudere kind. De pedagogisch werker is in staat op leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden. Spelenderwijs biedt zij ruimte voor het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel, creatief, cognitief en motorisch gebied. Tevens is de pedagogisch werker verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van het kind.

Om de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers te onderhouden, stelt Spot4kids jaarlijks een opleidingsplan op waarin omschreven staat hoe Spot4kids hier zorg voor draagt.

Het team wordt ondersteund door stagiaires, zij staan boventallig op de groep en worden alleen voor ondersteuning ingezet. De stagiaires volgen een gerichte MBO-opleiding SPW niveau 2/3 of 4. Van stagiaires wordt een verklaring omtrent goed gedrag gevraagd. Spot4kids is een erkend stagebedrijf voor MBO SPW-2, -3. Wij zijn aangesloten bij SBB. We werken met een stagebeleid. Dit omdat er per school en vakgebied verschillende eisen zijn, en we ernaar streven om elke stagiaire een passende werkplek aan te bieden met de leerdoelen die hierbij horen.