Locatie Cabauw

U vindt onze locatie Cabauw in de Gerardus Majellaschool. Veel ruimte voor de kinderen om te spelen, te leren en te ontdekken. Een grote speeltuin op loopafstand en een buitenspeelterrein wat veilig en uitdagend is ingericht. Spot4kids Cabauw biedt Peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en BSO aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Spot4kids is alle schoolweken open vanaf het moment dat de school uitgaat. U kunt aangeven welke eindtijd u wenst. In de schoolvakanties is Spot4kids open van 7:00 tot 18:30. De vakantieopvang vindt plaats in Lopik. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Schoolweken Peuteropvang:
Maandag     08:30 – 12:30
Donderdag  08:30 – 12:30

Schoolweken BSO:
Maandag     14:30 – 18:30 (BSO)
Dinsdag    14:30 – 18:30 (BSO)
Donderdag 14:30 – 18:30 (BSO)

De kinderen (4-12) die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht. Ook voor de voorschoolse opvang (VSO) kunt u terecht bij Spot4kids Lopik. U kunt uw kind brengen vanaf 7:00 en wij zorgen dat het op tijd op school is.

Schoolvakantie’s:
In schoolvakantie’s is Spot4kids Cabauw gesloten. Alle kinderen die gebruik willen maken van vakantieopvang zijn welkom bij Spot4kids Lopik.

Spot4kids Cabauw heeft dagelijks plek voor 16 kinderen. De kinderen worden opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers.

Wij staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. De gegevens en de inspectierapporten kunt u bekijken door hier te klikken.

Ons Team
Bij Spot4kids werken we met vaste mensen op de groep. We vinden het belangrijk dat de kinderen een band op kunnen bouwen met een vaste groepskracht. We werken met 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen bij de BSO en 1 op 8 kinderen bij de Peuteropvang. Er is plaats voor maximaal 16 kinderen per middag. Al onze medewerkers beschikken naast de door de GGD gestelde eisen ook nog over veel enthousiasme, positieve energie en het nodige inlevingsvermogen.

Peuteropvang

 

Een goede voorbereiding op de basisschool

Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool.

Bij ons zijn er verschillende peutergroepen. De binnenruimte is per groep veilig, overzichtelijk en uitdagend ingericht en er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de peuters duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zij kunnen dan ook zelf een activiteit kiezen. Ook is er een thematafel, deze is gevuld met materialen die aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee werken. Dit materiaal gebruiken we tijdens de kringactiviteit, we praten erover of doen er een spelletje mee. Ook hebben we een Spot4kids bibliotheekje. Hierin staan boekjes over het thema die op alle groepen (voor)gelezen kunnen worden. We spelen elke dag buiten. Onze buitenspeelruimte is uitdagend en we hebben veel speelgoed waar we buiten mee spelen: tractors, fietsen, zandbakspeelgoed, bellenblaas, hoepels en nog veel meer.

Openingstijden

Wij bieden 8 uur peuteropvang per week aan, verdeeld over 2 ochtenden. U bent vrij om te kiezen naar welke ochtenden uw voorkeur uitgaat. De peuters kunnen om 8:30 bij ons gebracht worden en om 12:30 worden ze weer opgehaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra opvang af te nemen wanneer u dit graag wilt, of als het consultatiebureau een VE-verklaring afgeeft. De peuteropvang loopt gelijk met de 40 schoolweken. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Wel kunt u in schoolvakanties extra kinderopvang afnemen.

 • Flexibel

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie van de gemeente Lopik. U kunt in de ouderapp een ruiling aanvragen. Dit mag, 14 dagen voor en 14 dagen na, de te ruilen dag. Hoe eerder u een ruiling aanvraagt, hoe groter de kans is dat er een plekje vrij komt voor uw kind. U kunt ook een extra dag opvang aanvragen, deze betaald u op de volgende factuur.

 • Ontwikkelingen overheid

  Vanuit de overheid is aangeven dat het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dezelfde kwaliteit moeten bieden, met het oog op een betere afstemming tussen peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs. De gemeente Lopik heeft besloten om daarvoor de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Lopik over te dragen aan de kinderopvang per 1 januari 2017. Deze harmonisatie heeft ook als gevolg dat werkende ouders die gebruik maken van peuteropvang recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ouders gaan, of ze nu werken of niet, dezelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen voor de peuteropvang.

 • Veiligheid en Hygiëne

  De gemeente stelt eisen aan de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid bij het exploiteren van een kindercentrum. Deze eisen zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Op basis hiervan schrijft de gemeente Lopik ons in bij het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De brandweer en GGD controleren of wij de voorschriften naleven. De ruimtes waar de kinderen zich begeven, zowel binnen als buiten, voldoen aan alle veiligheidseisen. Er wordt gehandeld conform de richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

 • Wat is VE?

  Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand, krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voorschoolse Educatie, ofwel een VE-indicatie. In de gemeente Lopik krijgt een kind met een VE-indicatie 8 uur extra per week voorschool aangeboden. Deelname hieraan is voor de ouders gratis, de gemeente vergoedt de kosten.

  Kwaliteitseisen VE
  Bij Spot4kids staat kwaliteit van opvang en de borging van kwaliteit voorop. Voor VE-aanbieders zijn er eisen gesteld om aan deze kwaliteit te kunnen voldoen. Zo dient er gewerkt te worden met een integraal erkend VE-programma. Spot4kids kiest voor het programma Uk en Puk. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. De ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek komen aan bod. Het programma Uk en Puk maakt gebruik van de SLO-doelen (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s. Al onze pedagogisch medewerkers die werken met peuters zijn VE geschoold.

  Pedagogisch medewerkers dienen minimaal geschoold te zijn op PW-3. Het Spot4kids team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen.

  Alle VE-beroepskrachten dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Bij Spot4kids wordt hier al aan gewerkt doordat de pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen. Met deze training worden de interactievaardigheden en taalvaardigheden verbeterd en verder ontwikkeld. Daarnaast voldoen de medewerkers aan taalniveau 3F op de onderdelen: mondelinge taalvaardigheid, luisteren en lezen.

  Om zichtbaar aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind moet gebruik worden gemaakt van een kind volgsysteem. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Kijkend naar de scholen in Lopik wordt gekozen voor een observatiesysteem wat aansluit bij de kind volgsystemen waar de scholen in Lopik mee werken. Er wordt gerapporteerd hoe de kinderen zich in elke leeftijdsfase ontwikkelen en de pedagogisch medewerkers bespreken dit met ouders. De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders, voor een overdracht naar school. Spot4kids hecht veel waarde aan een goede overdracht naar school en geeft de voorkeur aan een persoonlijke overdracht, waar ook ruimte voor gemaakt zal worden in de taakuren van de pedagogisch medewerkers.

 • Voedselveiligheid

  Om de hygiëne en voedselveiligheid te waarborgen volgen wij de hygiënecode; dit houdt o.a. in dat voordat we gaan eten en drinken iedereen zijn handen wast, we een datum noteren op producten die open gemaakt worden en dat kort houdbare spullen in de koelkast bewaard worden.

BSO

Terwijl u nog aan het werk bent, brengt uw kind de tijd uit school bij ons door. De tijd die kinderen bij Spot4kids doorbrengen is vrije tijd. Spelen en plezier beleven vinden wij belangrijk. Samen met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. Dit kan o.a. in de groepsruimte waar je kunt knutselen, met de auto’s op het kleed kunt spelen, de poppen verzorgen, of spelen in het winkeltje. Ook kun je spelen met de playmobil, een spelletje spelen, met een boekje op de bank, maar ook een dvd kijken of spelen op de Wii. Voor de piraten, ridders, prinsen en prinsessen staat de verkleedklerenkist klaar.  We beschikken over een ruim buitenterrein waar je kunt fietsen, skeeleren, met de knikkers of met het stoepkrijt kunt spelen. Op loopafstand is er een speeltuin en een voetbalplein. Zodra het kan gaan we lekker naar buiten, picknicken, kastanjes zoeken, in de modder banjeren, spelen met water of een buitenspel doen.

 • Groepsruimte en groepsgrootte

  Bij Spot4kids zijn er verschillende ruimtes waar kinderen kunnen spelen. Binnen is er een gezamenlijke groepsruimte. Op loopafstand is ’t Gossie waar de kinderen zich kunnen vermaken in de gymzaal. Buiten is het schoolplein van de Gerardus Majellaschool.

  De kinderen worden door de pedagogisch werkers  uit school gehaald. Spot4kids maakt gebruikt van de ruimtes van school en jeugdgebouw ‘t Gossie.

  In de gezamenlijke groepsruimte komen de kinderen uit school bij elkaar om te drinken of een broodje te eten. Hier is ook ruimte voor spelletjes en om te knutselen, kunnen de kinderen gamen, tv of film kijken of hangen op de bank met een (strip)boek.. Ook beschikken wij over een grote zaal bij ’t Gossie waarin balspelen, tikspelen en grote activiteiten georganiseerd kunnen worden.  In de grote zaal kunnen de kinderen zich goed vermaken en zich even lekker bewegen. De  kinderen kunnen  badmintonnen, voetballen of een ander balspel doen.

  Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren.  Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoet gekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Onnodige zitsituaties worden zoveel mogelijk vermeden. Ook de binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Wij zijn van mening dat kinderen, die de BSO bezoeken, afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijke ontwikkeling, zelf in staat zijn mogelijke gevaren te leren kennen. Zo leren zij ook op de BSO de risico’s van de buitenwereld in schatten. Bij de BSO zullen we daar waar het maar enigszins kan de kinderen stimuleren buiten te spelen. De buitenruimte is in Cabauw erg groot en omheind met een hekwerk. Buiten het schoolplein zijn er veel sloten in de buurt. Er worden met de kinderen die zonder toezicht buiten mogen spelen duidelijke afspraken gemaakt over de sloten en de gevaren die hierbij horen. Er zal altijd een pedagogisch werker toezicht houden op de kinderen die nog niet zonder toezicht buiten mogen spelen.

  Groepsgrootte
  Spot4kids Cabauw is geschikt voor 20 kinderen. Wij kiezen ervoor om de groep niet groter te laten groeien dan 16 kinderen. De regel 1 pedagogisch werker op 10 kinderen wordt gehanteerd. (dit is het pedagogisch werker-kindratio overeenkomstig CAO kinderopvang).

 • Vierogen principe

  Omdat de kinderen bij Spot4kids niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. De pedagogisch medewerkers zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan.

  Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar.

 • Dagindeling

  We hebben 3 soorten dagindeling; een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Hoe een (mid)dag verloopt hangt af van verschillende factoren en zal elke keer weer anders zijn. Wij kiezen ervoor om de eet en drinkmomenten rond een vasttijdstip in te delen. Het gebeurt vaak dat we deze (mid)dagindeling volgen. Door activiteiten kan hiervan afgeweken worden.

  Indeling korte middag:
  Tussen 14:15 en 14:45 komen de kinderen uit school. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

  Indeling lange middag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

  Op woensdagmiddag komen de kinderen tussen 12:15 en 12:30 uit school. We lunchen met elkaar en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

  Tussen 14:15 en 14:30 staat er drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

  Indeling vakantiedag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

  Tussen 8:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten bij ons. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.

  Tussen 10:00 en 10:30 gaan we met elkaar aan tafel. We eten een tussendoortje met elkaar. Ook worden er activiteiten besproken die de kinderen kunnen gaan doen.

  We lunchen met elkaar tussen 12:00 en 13:00 en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

  Zo rond 15:00 gaan we nog een keer met elkaar rond de tafel zitten. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

  Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen.

 • Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis

  Kinderen worden door pedagogisch werkers van school gehaald. Wanneer kinderen zelfstandig vanuit school naar de BSO mogen, is dit door de ouders/verzorgers aangegeven op het Spot4kidsformulier. Zolang ouders/verzorgers dit niet hebben aangegeven wordt het kind door  pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G met de auto) opgehaald.

  Wij hanteren geen strikte haal- en brengtijden op de BSO. Alleen vragen we ouders/verzorgers wel of zij er rekening mee willen houden, dat zij met name op de korte middag, pas na het snoepjestijd (16:45) willen komen. Wanneer het kind eerder wordt opgehaald, is het in de meeste gevallen nog niet uitgespeeld.

  Wanneer de ouders/verzorgers het kind ophalen spreken wij met de ouders kort de middag door. Bijzonderheden worden verteld en de ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de middag. Wanneer ouders/verzorgers op de zelfstandigheidslijst hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch werker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor de rit van Spot4kids naar huis. Er is geen overdracht naar de ouders toe indien er geen bijzonderheden zijn. Bij vragen of twijfel kunnen wij of de ouders/verzorgers nog even telefonisch overdragen. Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch werkers te hebben doorgegeven. Wanneer het niet is doorgegeven neemt de pedagogisch werker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. De overdracht zal dan plaats vinden met degene die het kind bij ons op komt halen.

  Buitenschoolse activiteiten
  Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij door de pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G) hier naar toe gebracht met de auto en eventueel ook weer opgehaald als hier de mogelijkheid voor is. Wanneer ouders/verzorgers op het Spot4kids-formulier hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch werker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan.

 • Tarieven

  Onze tarieven zijn inclusief drinken, tussendoortjes en een broodmaaltijd op woensdag. Dit geldt ook voor de VSO en in schoolvakanties. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

VSO

7:30 Kinderen worden gebracht. De ontbijttafel staat gedekt. De kinderen kunnen ontbijten.
Van kinderen die na 8:00 komen, wordt verwacht dat zij thuis hebben gegeten.
Na het ontbijt wordt de tafel gezamenlijk afgeruimd en is er ruimte voor de kinderen om te spelen. Vanaf 8:00 worden de kinderen naar school gebracht.