VE-indicatie

Peuteropvang: een goede voorbereiding op de basisschool

Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool.

VE-indicatie

Soms hebben peuters extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool, omdat zij (risico op) een achterstand hebben. Zij krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voorschoolse Educatie (VE-indicatie). Bij ons krijgen deze peuters 8 uur extra voorschool aangeboden. Deelname hieraan is gratis en de uren worden door de gemeente vergoed. Wij kiezen ervoor om peuters zowel met als zonder VE-indicatie in één groep te plaatsen. Zo bieden wij alle peuters de kans om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en kunnen zij van elkaar leren. 

VE-programma 

Wij werken met de Uk & Puk methode om alle peuters op een speelse manier nieuwe vaardigheden te leren. Dit programma voor Voorschoolse Educatie (VE-programma) bestaat uit verschillende thema’s, met bijpassende activiteiten, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Omdat Spot4kids een VE-programma aanbiedt, zijn wij een voorschool. De voorschool bereidt peuters voor op de basisschool, zodat zij daar een goede start hebben. Wij hebben ook een VE-coach in huis, die zorgt voor een zo goed mogelijke uitvoering van het VE-programma. 

Professionaliteit

Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons deskundige medewerkers. Op de groepen staan gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle medewerkers die werken met peuters beschikken over 3F en veel van de medewerkers zijn getraind op interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.

Doorlopende leerlijn

Om zicht te krijgen op het ontwikkelingsverloop van de kinderen maakt Spot4kids gebruik van het observatiesysteem “de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar” in ons ouderportaal Konnect. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn met “de leerlijnen 4-7-jarigen” uit het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat op veel basisscholen gebruikt wordt. Met dit systeem krijgen we zicht op de ontwikkelingsgebieden: motoriek, taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Uitgaande van de ontwikkelingsfase, rekening houdend met de ontwikkelingsbehoeften hebben we zicht op de zone van naaste ontwikkeling en weten we wat de volgende stap is voor een kind.