Op de locatie Cabauw

Groepsruimte
Bij Spot4kids zijn er verschillende ruimtes waar kinderen kunnen spelen. Binnen is er een gezamenlijke groepsruimte. Op loopafstand is ’t Gossie waar de kinderen zich kunnen vermaken in de gymzaal. Buiten is het schoolplein van de Gerardus Majellaschool.

De kinderen worden door de pedagogisch werkers  uit school gehaald. Er kunnen ook ophalers (een volwassene in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G) ingezet worden. Spot4kids maakt gebruikt van de ruimtes van school en jeugdgebouw ‘t Gossie.

In de gezamenlijke groepsruimte komen de kinderen uit school bij elkaar om te drinken of een broodje te eten. Hier is ook ruimte voor spelletjes en om te knutselen, kunnen de kinderen gamen, tv of film kijken of hangen op de bank met een (strip)boek.. Ook beschikken wij over een grote zaal waarin balspelen, tikspelen en grote activiteiten georganiseerd kunnen worden.  In de grote zaal kunnen de kinderen zich goed vermaken en zich even lekker bewegen. De  kinderen kunnen  badmintonnen, voetballen of een ander balspel doen.

Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren.  Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoet gekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Onnodige zitsituaties worden zoveel mogelijk vermeden. Ook de binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. Wij zijn van mening dat kinderen, die de BSO bezoeken, afhankelijk van hun leeftijd en persoonlijke ontwikkeling, zelf in staat zijn mogelijke gevaren te leren kennen. Zo leren zij ook op de BSO de risico’s van de buitenwereld in schatten. Bij de BSO zullen we daar waar het maar enigszins kan de kinderen stimuleren buiten te spelen. De buitenruimte is in Cabauw erg groot en omheind met een hekwerk. Buiten het schoolplein zijn er veel sloten in de buurt. Er worden met de kinderen die zonder toezicht buiten mogen spelen duidelijke afspraken gemaakt over de sloten en de gevaren die hierbij horen. Er zal altijd een pedagogisch werker toezicht houden op de kinderen die nog niet zonder toezicht buiten mogen spelen.

Groepsgrootte
Spot4kids Cabauw is geschikt voor 20 kinderen. Wij kiezen ervoor om de groep niet groter te laten groeien dan 16 kinderen.We werken volgens Beroepskracht-kindratio overeenkomstig CAO kinderopvang.

Vierogen principe
Omdat de kinderen bij Spot4kids niet gebonden zijn aan één ruimte, is het onmogelijk dat in iedere ruimte een pedagogisch medewerker aanwezig is. Het gaat in tegen ons pedagogisch beleid en beperkt de kinderen in hun vrijheid. De pedagogisch medewerkers lopen wel rond en komen hierbij in alle ruimtes. De pedagogisch medewerkers zorgt er ook voor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan.

Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar.

Dagindeling
We hebben 3 soorten dagindeling; een korte middag, een lange middag en een vakantiedag. Hoe een (mid)dag verloopt hangt af van verschillende factoren en zal elke keer weer anders zijn. Wij kiezen ervoor om de eet en drinkmomenten rond een vasttijdstip in te delen. Het gebeurt vaak dat we deze (mid)dagindeling volgen. Door activiteiten kan hiervan afgeweken worden.

Indeling korte middag:
Tussen 14:15 en 14:45 komen de kinderen uit school. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

Indeling lange middag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

Op woensdagmiddag komen de kinderen tussen 12:15 en 12:30 uit school. We lunchen met elkaar en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

Tussen 14:15 en 14:30 staat er drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

Tussen 15:45 en 16:15 is er voor de kinderen gelegenheid om fruit te eten. Dit kan aan de tafel, waar een pedagogisch werker het fruit schilt en uitdeelt maar dit kan ook een appel zijn die van de fruitschaal gepakt wordt.

Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen. Dit is ook het moment waarop vriendjes of vriendinnetjes naar huis gaan of opgehaald worden door hun ouders/verzorgers.

Indeling vakantiedag: (zal plaatsvinden bij Spot4kids Lopik)

Tussen 8:00 en 9:30 worden de kinderen gebracht. Tot 08:30 kunnen de kinderen ontbijten bij ons. De tafel is gedekt en iedereen is welkom.

Tussen 10:00 en 10:30 gaan we met elkaar aan tafel. We eten een tussendoortje met elkaar. Ook worden er activiteiten besproken die de kinderen kunnen gaan doen.

We lunchen met elkaar tussen 12:00 en 13:00 en we bespreken met elkaar wat de plannen voor de middag zijn.

Zo rond 15:00 gaan we nog een keer met elkaar rond de tafel zitten. Er staat drinken en een tussendoortje klaar. De kinderen bepalen in overleg de middagindeling.

Om 16:45 is het snoepjestijd. Alle kinderen kunnen een snoepje komen halen.

Van school naar Spot4kids en van Spot4kids naar huis
Kinderen worden door pedagogisch werkers van school gehaald. Wanneer kinderen zelfstandig vanuit school naar de BSO mogen, is dit door de ouders/verzorgers aangegeven op het Spot4kidsformulier. Zolang ouders/verzorgers dit niet hebben aangegeven wordt het kind door  pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G met de auto) opgehaald.

Wij hanteren geen strikte haal- en brengtijden op de BSO. Alleen vragen we ouders/verzorgers wel of zij er rekening mee willen houden, dat zij met name op de korte middag, pas na het snoepjestijd (16:45) willen komen. Wanneer het kind eerder wordt opgehaald, is het in de meeste gevallen nog niet uitgespeeld.

Wanneer de ouders/verzorgers het kind ophalen spreken wij met de ouders kort de middag door. Bijzonderheden worden verteld en de ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de middag. Wanneer ouders/verzorgers op de zelfstandigheidslijst hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag, dan ziet de pedagogisch werker erop toe dat het kind op dat tijdstip naar huis gaat. Spot4kids is niet verantwoordelijk voor de rit van Spot4kids naar huis. Er is geen overdracht naar de ouders toe indien er geen bijzonderheden zijn. Bij vragen of twijfel kunnen wij of de ouders/verzorgers nog even telefonisch overdragen. Wanneer kinderen door iemand anders, buiten vader en moeder, verzorger, worden opgehaald dan dienen de ouders/verzorgers dit aan de pedagogisch werkers te hebben doorgegeven. Wanneer het niet is doorgegeven neemt de pedagogisch werker telefonisch contact op met de ouders/verzorgers. De overdracht zal dan plaats vinden met degene die het kind bij ons op komt halen.

Buitenschoolse activiteiten
Wanneer kinderen buitenschoolse activiteiten hebben, bijvoorbeeld voetbal, hockey of muziekles worden zij door de pedagogisch werkers (of een volwassenen in het bezit van een B-Rijbewijs en een V.O.G) hier naar toe gebracht met de auto en eventueel ook weer opgehaald als hier de mogelijkheid voor is. Wanneer ouders/verzorgers op het Spot4kids-formulier hebben aangegeven dat een kind alleen naar de activiteit mogen geeft de pedagogisch werker aan het kind door wanneer het tijd is om naar de activiteit te gaan.