Op de locatie

Groepsruimte
Bij Spot4kids zijn er verschillende ruimtes waar kinderen kunnen spelen. De ruimtes zijn veilig ingericht en er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van de kinderen past. Er is voldoende loopruimte, voldoende speelgoed en voldoende materiaal wat de kinderen uitdaagt.  Buiten is ook een speelruimte voor de kinderen om te spelen.   

Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren.  Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoetgekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Onnodige zitsituaties worden zoveel mogelijk vermeden. Ook de binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. De buitenruimte is  veilig en rondom afgezet met een hek. Er zal altijd een pedagogisch werker toezicht houden op de kinderen die buitenspelen. 

Groepsgrootte 
Wij streven ernaar om de en niet groter te laten groeien dan 6 kinderen per pedagogisch werker. De regels voor het pedagogisch werker-kind ratio overeenkomstig CAO kinderopvang wordt gebruikt en nooit overschreden. Echter streven wij ernaar 2 pedagogisch werkers in te zetten op de  van maximaal 12 kinderen Zo is er meer aandacht en tijd voor de kinderen. Naast pedagogisch medewerkers kunnen er ook vrijwilligers en ondersteunend personeel aanwezig zijn.

Vierogen principe 
Tijdens de openingstijden van Spot4kids zijn er altijd 2 volwassen in het pand aanwezig. Er wordt geopend en afgesloten door 2 personen. De pedagogisch medewerkers lopen rond en komen hierbij in alle ruimtes.  Voor de kinderen is het altijd duidelijk welke pedagogisch medewerker aanspreekpunt is voor het kind.  De pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat zij een plek in een ruimte kiezen waarbij ze het beste overzicht kan houden. Zo weten zij wie er binnenkomt en weggaat en waar de kinderen heen gaan. 

Er wordt goed aangegeven waar iemand zich bevind. Via de ramen in de ruimtes kun je makkelijk het buitenterrein zien. Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen. Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Elkaar feedback geven over het handelen wordt als ‘normaal’ gezien. Zien we iets dat niet kan, dan zeggen we dit tegen elkaar. 

Pedagogisch medewerkers 
Spot4kids werkt met vaste pedagogisch werkers. We zijn een kleine organisatie er zal onderling soms gewisseld worden. Vanuit pedagogisch oogpunt is het belangrijk dat de kinderen de inval-pedagogisch werkers kennen en dat zij net zo goed mee kunnen draaien als de vaste krachten. Ze worden om die reden zoveel mogelijk bij Spot4kids betrokken en ingezet. 

Het team kan worden uitgebreid met stagiaires, zij staan boventallig op de groep en worden alleen voor ondersteuning ingezet. De stagiaires volgen een gerichte MBO-opleiding SPW niveau 2/3 of 4. Van stagiaires wordt een verklaring omtrent goed gedrag gevraagd. Spot4kids is een erkend stagebedrijf voor MBO SPW-2, -3. Wij zijn aangesloten bij Calibris. 

De rechtspositie van de pedagogisch medewerkers is overeenkomstig de CAO kinderopvang. Het team wordt gevormd door pedagogisch werkers met minimaal de opleiding MBO SPW-3 of gerelateerde voorgaande opleidingen. Spot4kids vraagt van haar medewerkers een verklaring omtrent gedrag. Niet alleen van de pedagogisch medewerkers wordt deze verklaring gevraagd, maar ook van kantoorpersoneel, de klusjesman of een ophaler. 

Omdat wij door middel van de peuteropvang ook VVE aanbieden, hebben de pedagogisch medewerkers van de VVE groep scholing gevolgd over het verzorgen van voorschoolse educatie.

Om de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers te onderhouden, stelt Spot4kids jaarlijks een opleidingsplan op waarin omschreven staat hoe Spot4kids hier zorg voor draagt.

Rol van de pedagogisch werker 
De pedagogisch werker van Spot4kids zorgt voor rust, veiligheid, geborgenheid en geeft de kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Ze zorgt ervoor dat het kind voldoende rust krijgt. Er wordt de tijd genomen om het kind te voeden. De pedagogisch werker is organiserend, voorwaardenscheppend bezig, zodat het kind zich prettig voelt. Zij houdt afstand en tegelijk speelt zij in op de vraag van het kind. Zij hebben oog voor de signalen van het kind en reageren hier adequaat op. De pedagogisch werker is hierbij alert op de sfeer van de groep. Zij kent de omgeving van Spot4kids goed en weet waar uitdagingen en gevaren zitten voor de kinderen. De pedagogisch werker laat weten wat hij van de kinderen verwacht en zorgt dat de kinderen zich binnen deze kaders begeven. Zij geeft het kind ruimte om zijn vrije tijd zelf in te vullen, zelf dingen laten doen en zelf uitproberen. Zij zorgt voor gezelligheid en creëert een binding tussen de kinderen. Zij staat open voor het bespreken van de ervaringen van kinderen. De pedagogisch werker van Spot4kids is iemand die iets te bieden heeft voor het kind dat de opvang bezoekt. Zij heeft specialiteiten ontwikkeld en heeft oog voor het jongere en voor het oudere kind. De pedagogisch werker is in staat op leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden. Spelenderwijs biedt zij ruimte voor het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op sociaal-emotioneel, creatief, cognitief en motorisch gebied. Daarnaast begeleidt de pedagogisch werker de interacties tussen de kinderen.Tevens is de pedagogisch werker verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van het kind tijdens uitstapjes. 

Om kinderen een goede emotionele en educatieve ondersteuning te geven, maken onze pedagogisch werkers gebruik van interactievaardigheden. Met de Tinktraining, die onze medewerkers volgen, willen we de kwaliteit in de taal- en interactievaardigheden versterken. Tevens wordt er een medewerker getraind om de training zelf te geven aan pedagogisch medewerkers zodat de kwaliteit geborgd is bij Spot4kids.

Ondersteunend personeel
Naast pedagogisch werkers zijn er ook vrijwilligers en ondersteunend personeel aanwezig. Spot4kids vraagt van haar medewerkers een verklaring omtrent gedrag. Niet alleen van de pedagogisch medewerkers wordt deze verklaring gevraagd, maar ook van kantoorpersoneel, ondersteunend personeel, de klusjesman of een ophaler.