VVE training Uk & Puk voor instromers

De VVE training Uk & Puk voor instromers bestaat uit 7 bijeenkomsten van 6 uur, 2 quickscans en 4 groepsconsultaties. De training wordt gegeven door onze, door de CED-groep, gecertificeerde Uk & Puk trainer.

“Instromers” zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet getraind zijn in een organisatie die al met Uk & Puk werkt.

De deelnemers worden getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-groep vastgestelde trainingstraject. Certificering is persoonsgebonden

Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk, kansen creëren en kansen grijpen
2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, rekenprikkels
4. Spraaktaalontwikkeling, gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
5. Werken met boeken en themahoeken
6. Observeren en ouderbetrokkenheid
7. Afsluiting

Voor informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met Marieke Verburg.

marieke@spot4kids.nl / 0348 76 90 94