VVE training Uk & Puk

De VVE training Uk & Puk bestaat uit 13 bijeenkomsten van 6 uur, 3 quickscans en 6 groepsconsultaties. De training wordt gegeven door Marieke Verburg onze door de CED-groep, gecertificeerde Uk & Puk trainer.

De deelnemers worden getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-groep vastgestelde trainingstraject. Certificering is persoonsgebonden.

Onderwerpen in de bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
8. Werken met boeken
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Observeren
11. Ouderbetrokkenheid
12. Rekenprikkels
13. Hoe verder?

Voor informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen.

training@spot4kids.nl / 0348 76 90 94