Werken met baby’s

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

De training ‘werken met baby’s’  bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarvan de eerste en de laatste 3 uur duren en de overige bijeenkomsten elk 2,5 uur duren. De training wordt gegeven door de, door het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) gecertificeerde trainer, Marieke Verburg.

Inhoud bijeenkomsten

  1. visie op baby’s en babyopvang
  2. het bieden van emotionele ondersteuning
  3. respect voor autonomie
  4. structuur en continuïteit
  5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
  7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

Voor informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen.

training@spot4kids.nl / 0348 76 90 94