Spot4kids Benschop biedt opvang aan kinderen van 2 tot en met 12 jaar. We gebruiken 2 verschillende plekken in het schoolgebouw van de Sint Victorschool aan de Koningin Julianasingel. Een groot voordeel is het buitenspeelterrein, dit is heel ruim, uitdagend ingericht en overzichtelijk, en hierdoor een fijne plek om te spelen. Zowel de peuters als de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen gebruik maken van het buitenterrein.

De peuteropvang is gevestigd aan de westzijde en heeft een aparte ingang.

De BSO is gevestigd aan de voorkant van de Sint Victorschool, die te vinden is aan de oostzijde. De BSO heeft 2 groepen, Zilver voor de jongste kinderen en Goud voor de oudere kinderen. Tijdens de voorschoolse opvang en op rustige dagen wordt de opvang in een van de twee lokaal geboden.Er is verschillend spelmateriaal, een creatieve kast, een auto-tafel en een playmobil-verzameling. Ook is er een keuken en winkeltje en kunnen de poppen verzorgd worden in de poppenhoek. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd waar de kinderen aan mee kunnen doen. 

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons. Voordat u de keuze voor Spot4kids maakt geven we u graag een rondleiding, zo kunt u zien hoe de sfeer bij ons op de groepen is en kunt u zelf ervaren of Spot4kids geschikt is om voor uw kind te zorgen. Dagelijks proberen wij met ons team van pedagogisch medewerkers ervoor te zorgen dat uw kind een fijne dag heeft en dat u uw kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we door op een positieve manier aandacht te geven aan uw kind.

Spot4kids is alle schoolweken en in schoolvakantie’s vanaf 7:00 tot 18:30 open  U kunt aangeven welk pakket u wenst. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Ons Team
De verhouding van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is wettelijk geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende aandacht gegeven kan worden aan alle kinderen. Wij zorgen ervoor dat zowel baby’s, peuters als kinderen in de basisschool leeftijd zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep hebben. We vinden de aanwezigheid van vertrouwde gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk gestelde kwalificatie-eisen hebben onze pedagogisch medewerkers ook veel energie en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in om uw kind een leuke, uitdagende, gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

Naast de pedagogisch medewerkers zit er op ons kantoor ook een team met zorgproffesionals klaar. Naast onze teamleiders, pedagogische beleidmedewerkers en coaches, hebben we ook nog onze Petra die voor iedereen altijd klaar staat, zowel aan de telefoon als per mail.

Spot4kids Benschop heeft dagelijks plek voor 40 kinderen.We halen kinderen op van de Eben Haëzerschool en de St. Victorschool. Kinderen die naar school gaan buiten de gemeente Lopik worden bij ons gebracht met het vervoer wat via de gemeente geregeld is. De kinderen die op woensdag en vrijdag gebruik willen maken van de BSO worden opgehaald uit school en naar Spot4kids Lopik gebracht.

Peuteropvang

Een goede voorbereiding op de basisschool

Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool.

Bij ons zijn er verschillende peutergroepen. De binnenruimte is per groep veilig, overzichtelijk en uitdagend ingericht en er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de peuters duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zij kunnen dan ook zelf een activiteit kiezen. Ook is er een thematafel, deze is gevuld met materialen die aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee werken. Dit materiaal gebruiken we tijdens de kringactiviteit, we praten erover of doen er een spelletje mee. Ook hebben we een Spot4kids bibliotheekje. Hierin staan boekjes over het thema die op alle groepen (voor)gelezen kunnen worden. We spelen elke dag buiten. Onze buitenspeelruimte is uitdagend en we hebben veel speelgoed waar we buiten mee spelen: tractors, fietsen, zandbakspeelgoed, bellenblaas, hoepels en nog veel meer.

Openingstijden

Wij bieden 8 uur peuteropvang per week aan, verdeeld over 2 ochtenden. U bent vrij om te kiezen naar welke ochtenden uw voorkeur uitgaat. De peuters kunnen om 8:30 bij ons gebracht worden en om 12:30 worden ze weer opgehaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om extra opvang af te nemen wanneer u dit graag wilt, of als het consultatiebureau een VE-verklaring afgeeft. De weken peuteropvang sluiten precies aan op de 40 schoolweken. In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Wel kunt u in schoolvakanties extra kinderopvang afnemen.

maandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
Benschop8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30
Cabauw8:30 - 12:308:30 - 12:30
Lopik8:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:308:30 - 12:30

 

 • Pedagogisch medewerkers

  De verhouding van het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is wettelijk geregeld en zorgt ervoor dat er voldoende aandacht gegeven kan worden aan alle peuters. Wij zorgen ervoor dat de peuters zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerkers op hun groep hebben. We vinden de aanwezigheid van vertrouwde gezichten belangrijk, omdat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Naast de wettelijk gestelde kwalificatie-eisen hebben onze pedagogisch medewerkers ook veel energie en geduld, zijn graag met de kinderen buiten, zijn creatief, stoer en lief, en zetten zich in om uw peuter een leuke, uitdagende, gezellige en leerzame tijd bij ons te bezorgen.

  Professionaliteit

  Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons deskundige medewerkers. Op de groepen staan gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle medewerkers die werken met peuters beschikken over 3F en veel van de medewerkers zijn getraind op interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.

 • Taalontwikkeling

  Peuters ontwikkelen zich de hele dag. Bij Spot4kids zit het stimuleren van de ontwikkeling geïntegreerd in de dagindeling. Vooral op het gebied van taalontwikkeling hebben wij veel te bieden. Uw peuter zit in de meest taalgevoelige periode van zijn leven. Wij kunnen, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, ervoor zorgen dat die periode zo goed mogelijk benut wordt. De pedagogisch medewerkers zijn erop getraind de omgeving taalrijk te maken en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van uw peuter. Dit is extra belangrijk voor kinderen die thuis een andere taal spreken, zij horen immers niet de hele dag Nederlands. Kinderen zijn gebaat bij een goede ontwikkeling van de moedertaal en de taal van het land waarin ze wonen.

 • Mentor

  Elke peuter krijgt een mentor toegewezen, dit is een pedagogisch medewerker die op de groep van uw peuter werkt. Na plaatsing bij Spot4kids wordt u door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid om iets over uw peuter te vertellen en vragen aan de mentor te stellen. De mentor zorgt ervoor dat uw peuter bekend raakt met de groep, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Wanneer u vragen hebt is de mentor het vaste aanspreekpunt, maar u kunt ten alle tijde bij ons terecht met vragen. Ook houdt de mentor de ontwikkeling van uw peuter bij. Dit wordt met u besproken tijdens een oudergesprek op vaste momenten, namelijk: na de wenperiode (6 weken), wanneer zij 3 jaar worden en bij 3 jaar en 10 maanden (wanneer uw peuter bijna naar de basisschool gaat). De mentor zorgt, in overleg met u, voor een overdracht naar de basisschool.

 • Dagindeling

  Op alle groepen wordt met een vaste dagindeling gewerkt, zodat de peuters weten hoe de dag zal verlopen. De dagindeling wordt duidelijk gemaakt met een activiteitenlijn.

  Vanaf 8:30 zijn de peuters welkom. We beginnen de dag met spelen in de groep. Na het opruimen gaan we in de kring om daar een activiteit rondom ons thema te doen.Na de activiteit gaan we aan tafel, eten we fruit en drinken we water. Ook wordt er aan tafel nog een activiteit gedaan. De activiteiten staan in het teken van het thema.

  Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond. We gebruiken “plaskaarten” bij de zindelijkheidstraining om het zindelijk worden te stimuleren.

  Buitenspelen doen we graag! We zijn dagelijks buiten te vinden, naast het buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen, zijn er ook activiteiten die we buiten doen, bijvoorbeeld spelletjes op het plein. Binnen kan er ook gespeeld worden. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en er wordt aandacht aan het thema besteed. Tijdens vrij spel kunnen de peuters zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Het speelgoed is in verschillende hoeken verdeeld, bijvoorbeeld een poppenhoek en bouwhoek.

  We lunchen rond 11.30 met elkaar. Naast lekker en gezond eten, is het vooral ook een moment van gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een kleine activiteit. Dit kan zijn liedjes zingen in de kring, maar ook buitenspelen of een verhaaltje voorlezen. Bij het ophalen is er ruimte voor een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders. Aansluitend aan elke peuterochtend wordt er een verhaaltje geschreven over wat er die dag gedaan is. Ook maken we gedurende de ochtend foto’s en deze worden via het ouderportaal aan de ouders gestuurd.

 • Flexibiliteit

  Spot4kids is de meest flexibele kinderopvangorganisatie in de gemeente Lopik. U kunt kiezen voor uitbreiding van de tijden van de peuteropvang of voor het afnemen van een extra peuterochtend. U kunt zelf bepalen of u dit wekelijks wilt herhalen of incidenteel extra opvang wilt afnemen. Ruilen kan binnen 14 dagen en is op basis van beschikbaarheid van vrije plaatsen op de groepen.

 • Kosten peuteropvang

  De peuteropvang van Spot4kids valt onder kinderopvang en hierdoor kunnen ouders die hiervoor in aanmerking komen kinderopvangtoeslag aanvragen.

  Dit zorgt voor een inkomensafhankelijke bijdrage van de kosten. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen dezelfde inkomensafhankelijke bijdrage van de gemeente Lopik.

  Als u (en als u een partner heeft, geldt dit voor u beiden) werkt, een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u maandelijks een tegemoetkoming van de kosten.

  Al u (en als u een partner heeft, een van u) niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u een jaaropgave of loonstrook mailen naar administratie@spotk4ids.nl Naar aanleiding van uw jaaropgave of loonstrook wordt u jaarinkomen bepaald en betaalt de Gemeente Lopik een inkomensafhankelijke bijdrage voor u. Het resterende bedrag wordt aan u gefactureerd.

  Kinderopvangtoeslag aanvragen is altijd de moeite waard. Hieronder kunt u aflezen welke bijdrage in de kosten u kan verwachten. Dit is gebaseerd op het maximaal uurtarief wat in aanmerking komt voor de bijdrage.

  Gezamelijk ToetsingsinkomenBijdrage in de kosten
  Lager dan€36.068meer dan 90%
  €36.068€68.951Tussen de 90% en 75%
  €68.951€88.388Tussen de 75% en 60%
  €88.388en hogerMinder dan 60%

  Het uurtarief van Spot4kids is in 2022 €0,74 hoger dan het maximumuurtarief (€9,24 uurtarief Spot4kids, €8,50 maximumuurtarief). Dit houdt in dat er per maand (bij een afname van 2 ochtenden peuteropvang per week) een bedrag van €19,73 niet in aanmerking komt voor een vergoeding.

BSO

Terwijl u nog aan het werk bent, brengt uw kind de tijd uit school bij ons door. De tijd die kinderen bij Spot4kids doorbrengen is vrije tijd. Spelen en plezier beleven vinden wij belangrijk. Samen met de kinderen bepalen we wat we gaan doen.

Om 14:30 is de St. Victorschool uit. De kinderen van de St. Victorschool gaan vanuit de klas rechtstreeks naar het BSO-lokaal. De pedagogisch werker van Spot4kids wacht de kinderen van groep 1/2 op in de gang. Om 14:40 staan we op het schoolplein van de Eben Haëzerschool om de kinderen op te halen. Met elkaar lopen we naar Spot4kids toe.

De jassen en tassen worden opgeruimd en iedereen gaat aan tafel. Met elkaar eten we crackers en drinken we limonade, water of thee. De plannen voor de middag worden doorgenomen. Er is aandacht voor ieder kind. De kinderen maken zelf een keuze wat ze gaan doen; knutselen, bouwen, spelen of een spelletje doen. Ook kan er naar buiten gegaan worden om te spelen op het schoolplein, in de speeltuin of gaan we met elkaar naar het park.

Rond 16:00 eten we fruit en maken we een planning voor de rest van de middag. Wat gaan we nog doen, wie wil er nog mee naar buiten of kijken we even televisie…..elke dag is anders.

Rond 16:30 worden de vriendjes of vriendinnetjes weer opgehaald. Ook is het snoepjestijd; alle kinderen mogen een snoepje. Vanaf 16:45 worden de eerste kinderen weer opgehaald. Om 18:30 sluit Spot4kids Benschop.

 

 • Voorschoolse opvang

  De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen voor school nog een leuke tijd hebben, zodat u rustig naar u werk kan gaan. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen!

 • Vervoer van en naar Spot4kids

  Vervoer moet goed geregeld zijn, veilig en vertrouwd. Bij Spot4kids halen we de kinderen lopend op uit school. Voor uitstapjes trekken we er op uit met mini bussen en maxi bussen. We maken gebruik van veilige route’s die vooraf vastgelegd zijn in ons protocol Vervoer. U kunt aangeven of u wilt dat u kind opgehaald wordt of zelfstandig naar Spot4kids gaat.

 • Ophalen uit school

  Vanaf 14:15 is de eerste school uit en staat een van de pedagogisch werkers in de gang of op het schoolplein te wachten om de kinderen te verzamelen en naar Spot4kids te gaan.  Als we bij de BSO aankomen hangen we onze jassen en tassen op en gaan we naar binnen. In de keuken is er ruimte voor een spelletje of de eerste verhalen van dingen die de kinderen hebben meegemaakt en willen vertellen. Als alle kinderen bij Spot4kids zijn gaat iedereen naar zijn eigen groep. Handen wassen en dan snel aan tafel…..eten!!!!

 • Op de groep

  Even wat eten en drinken en de dag doornemen, hoe was het op school, en wat zullen we vanmiddag allemaal gaan doen. Voor elk kind is er aandacht. In overleg met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. De kinderen kunnen in de speelruimte spelen, in de BSO-ruimte blijven, naar het speellokaal gaan, of lekker naar buiten toe. Elke middag worden er verschillende activiteiten aangeboden. Dagelijks trekken we eropuit naar de leukste plekken in de omgeving.

  We gebruiken de input van de kinderen om er een gezellige middag van te maken. Kinderen zitten vol met goede en vernieuwde ideeën en eigenlijk kunnen we wel uit eigen ervaring zeggen dat een middag bij Spot4kids nooit saai is. Rond 16:30 worden de snoepjes uitgedeeld en worden de grote activiteiten afgerond. Vanaf 16:45 komen ook de eerste ouders binnen om hun kind op te halen. Om 18:30 sluiten de deuren.

 • Schoolvakantie's

  In schoolvakantie’s is Spot4kids Benschop open voor alle kinderen die BSO afnemen in de vakantie’s. Elke schoolvakantie is er een thema, waarin we knutselen, culinaire hoogstandjes maken, er op uit trekken en ook komt het fantasiespel volop aan bod. Een vakantiedag is een feestdag!

   

   

 • Tarieven

  Onze tarieven zijn inclusief drinken, fruit en overige tussendoortjes broodmaaltijden en verzorgingsproducten. Om in te schatten met welke eigen bijdrage u rekening kunt houden, hebben we voor u op onze tarievenpagina een tool gebouwd zodat u kunt kijken welke vorm van opvang voor u het meest voordelig is. Alle activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. 

   

   

VSO

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen voor school nog een leuke tijd hebben, zodat u rustig naar u werk kan gaan. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen!

Vervoer moet goed geregeld zijn, veilig en vertrouwd. Bij Spot4kids brengen we de kinderen lopend naar school. U kunt aangeven of u wilt dat u kind opgehaald wordt of zelfstandig naar Spot4kids gaat.