Spot4kids Lopik Oost is gevestigd op Lopikerweg Oost 5 in Lopik. Op deze locatie bieden we opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Spot4kids biedt dagelijks opvang van 7:00 tot 18:30 uur. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons. Voordat u de keuze voor Spot4kids maakt geven we u graag een rondleiding, zo kunt u zien hoe de sfeer bij ons op de groepen is en kunt u zelf ervaren of Spot4kids geschikt is om voor uw kind te zorgen. Dagelijks proberen wij met ons team van pedagogisch medewerkers ervoor te zorgen dat uw kind een fijne dag heeft en dat u uw kind met een gerust hart bij ons kunt achterlaten. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we door op een positieve manier aandacht te geven aan uw kind.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.

Met uw keuze voor onze opvang kiest u ervoor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen van u als ouder/verzorger en de kinderen. Wij zullen u betrekken bij de keuzes die van belang zijn voor uw kind. Een goede afstemming tussen de opvang en thuis is van groot belang. Daarom horen wij graag wat uw wensen en ideeën zijn. Kinderen worden bij Spot4kids opgevangen in groepsverband. De medewerkers zorgen er gezamenlijk voor dat de individuele belangen en die van de groep als geheel in balans zijn. Spot4kids is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang voor ieder kind.

Spot4kids Lopik Oost is alle schoolweken en in schoolvakantie’s vanaf 7:00 tot 18:30 open  U kunt aangeven welk pakket u wenst. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

KDV

Bij Spot4kids wordt gewerkt met één visie, één pedagogisch beleid en alle medewerkers werken als één team. Kinderen verdienen de aandacht die zij nodig hebben. Er is tijd om leuke dingen te doen, activiteiten die bijdrage aan de ontwikkeling maar ook zeker de nieuwsgierigheid van een kind. Door aandacht voor de kinderen te creëren, zorg je ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Een kind wat lekker in zijn vel zit, ontwikkeld zich beter, en kan vol zelfvertrouwen doorgroeien om met kleine stapjes steeds grotere stappen te nemen.

Bij Spot4kids zijn er verschillende ruimtes waar kinderen kunnen spelen. Binnen zijn er 3 ruimtes speciaal ingericht voor kinderen van 0-2 jaar. De Troetelberen, Pandaberen en Gummyberen. Er zijn 2 groepen peuteropvang; de IJsberen en de Wasberen. Deze groepen maken gebruik van de groepsruimtes. Buiten is ook een speelruimte voor de kinderen om te spelen.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.

 • Groepsruimte

  Bij Spot4kids zijn er verschillende ruimtes waar kinderen kunnen spelen. Binnen zijn er 3 ruimtes speciaal ingericht voor kinderen van 0-2 jaar. De Troetelberen, Pandaberen en Gummyberen. Buiten is ook een speelruimte voor de kinderen om te spelen.

  De ruimtes zijn veilig ingericht en er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van kinderen van 0 tot 2 jaar past. Er is voldoende loopruimte, voldoende speelgoed en voldoende materiaal wat de kinderen uitdaagt.

  Binnenruimte
  De binnenruimte is per groep veilig en overzichtelijk ingericht en er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van kinderen van 0 tot 2 jaar past. Er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de kinderen duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Er is structuur in de ruimte en de pedagogisch medewerkers hebben goed overzicht. Er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van de kinderen past. Het verschil in ontwikkeling is soms groot. Er zijn plekken waar de kinderen die nog niet lopen veilig hun wereld kunnen ontdekken.Er is voldoende speelgoed aanwezig en voldoende materiaal wat de kinderen uitdaagt. Om te zorgen dat de zelfstandigheid wordt gestimuleerd ligt het speelgoed waar de kinderen zelfstandig mee kunnen spelen binnen handbereik. Het spelmateriaal is veilig en van solide materiaal, het daagt uit en is veelzijdig. Het materiaal is geschikt voor zowel samenspel als alleenspel. Bij elk thema is er afwisselend spelmateriaal wat aansluit op het thema.

  Buiten
  Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren.  Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoetgekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. De buitenruimte is in Lopik veilig en rondom afgezet met een hek. Er zal altijd een pedagogisch medewerker toezicht houden op de kinderen die buitenspelen.

  Activiteiten
  Soms trekken we er op uit met de wandelwagens naar speeltuinen of activiteiten in de buurt. We zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. We gaan bij verschillende dieren kijken.Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol uitstapjes Spot4kids en het protocol vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

  Materiaal
  Er wordt in alle groepen leeftijdsgericht speelgoed aangeboden. Speelgoed wat kleine onderdelen bevat wordt niet aangeboden in verband met de kans op verstikking. We controleren het speelgoed vaak op gebreken en gebruiken het waarvoor het bedoeld is. We stimuleren de kinderen om speelgoed na gebruik weer op te ruimen. Ook hebben we verschillende plekken waar met speelgoed gespeeld kan worden in de hoeken en aan tafels. We zorgen ervoor dat speelgoed niet in de looproutes ligt.

 • Groepsgrootte

  Spot4kids Lopik heeft ruimte voor 3 baby/dreumesgroepen. De Troetelberen heeft ruimte voor 9 kinderen. De Pandaberen hebben ruimte voor 10 kinderen en de Gummyberen hebben ruimte voor 12 kinderen. Spot4kids plaatst kinderen volgens beroepskracht-kind-ratio (1ratio.nl) en volgens de rekenregels van minimaal 3,5 m2 per kind op de groep. Hieronder staan het maximaal aantal kinderen per groep.

 • Dagritme Gummyberen, Troetelberen en Pandaberen

  Dagritme Gummyberen, Troetelberen en Pandaberen

  De baby’s op de groep volgen allemaal een eigen ritme betreft eten en slapen. Na elk eetmoment verschonen we de kinderen.
  07:00 – 09:00
  Kinderen worden gebracht kunnen vrij spelen, sommige kinderen ontbijten bij ons.
  9.00 – 9.30
  Er is een moment aan tafel, de kinderen krijgen een fruithap of eten stukjes fruit.
  09:30 – 11:30
  De kinderen die 2x slapen gaan naar bed, kinderen die niet slapen gaan een activiteit doen.
  11.30 – 12.15
  Broodmaaltijd met een beker melk.
  12.00 – 12.30
  De kinderen worden opgefrist. Met een washand maken de kinderen zelf of met hulp van de pedagogisch medewerker het gezicht en handen schoon. Kinderen worden verschoond. Kinderen die gaan slapen worden in bed gelegd. Kinderen die wakker blijven kunnen nog even spelen op de groep.
  14:00-15:30
  Er is een moment aan tafel, de kinderen krijgen groente of een granenkoekje.
  15:30 – 16:30
  Een activiteit, vrij spel of naar buiten
  16.30 – 17.00
  De kinderen die bij ons op de groep eten, gaan aan tafel voor het avondeten.
  17.00 – 18.30
  Kinderen spelen op de groep, totdat ze worden opgehaald.

 • Eten en drinken

  Eten is een belangrijk en gezellig onderdeel van de dag. De pedagogisch medewerkers zorgen voor gezonde voeding voor de kinderen. Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk basisproducten aan uit de Schijf van Vijf en hanteren de 5 regels van de Schijf.

  • Gevarieerd
  • Niet te veel & beweeg
  • Minder verzadigd vet
  • Veel groente, fruit en brood
  • Veilig

  Voor het voedingsaanbod vanaf 2 jaar, zie het voedingsbeleid.

  Vaste en rustige eetmomenten
  Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. Op de peuteropvang eten we ’s ochtends fruit. We eten samen aan tafel. Dit is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer, maar we tafelen niet te lang. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind eet, het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet. Wij dringen geen eten op.

  Allergieën en individuele afspraken
  Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging. Deze afspraken worden opgenomen bij de kindkenmerken en in de kindnotities in het ouderportaal.

  Traktaties en feestje 
  Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Ouders spreken met de pedagogisch medewerker af wanneer hun kind op de groep gaat trakteren. Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. We vragen ouders/verzorgers een kleine en gezonde traktatie aan hun kind mee te geven. Ouders/verzorgers kunnen de traktatietips van het Voedingscentrum raadplegen. Voor traktatie-ideeën adviseren wij om eens een kijkje te nemen bij www.gezondtrakteren.nl.

  Als het kind een traktatie die buiten de gezonde richtlijnen valt meekrijgt, kan de pedagogisch medewerker er voor kiezen deze (gedeeltelijk) mee te geven met de kinderen, zodat de ouders/verzorgers thuis kunnen bepalen wat ze er mee doen.

  Af en toe, bijvoorbeeld in vakanties of aansluitend op het thema, bieden we tijdens de tussendoor en eetmomenten eten en/of drinken aan buiten de Schijf van Vijf. Ons volledige voedingsbeleid kunt u in het ouderportaal lezen.

 • Intake en wennen

  Wanneer een kind geplaatst kan worden bij de dagopvang worden de ouders/verzorgers door de mentor van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze werkwijze, we vertellen over de dagindeling, we vragen en noteren de bijzonderheden van het kind. Ouders krijgen de mogelijkheden om vragen te stellen. Met de ouders/verzorgers vullen we de toestemmingstypen en kind-kenmerken in het ouderportaal in. Deze toestemmingstypen kunnen door ouders/verzorgers via het ouderportaal gewijzigd worden. Dit is voor onze pedagogisch medewerkers ook zichtbaar. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de klachtenregeling.

  Aansluitend aan een intake is er een wenmoment of wordt er een afspraak voor een wenmoment gemaakt.

  Hierbij wordt rekening gehouden dat er een slaap en eetmoment in voorkomt. Bij het wennen geven we ouders/verzorgers rustig de tijd om het kind binnen te brengen en afscheid te nemen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind bekend raakt met de groep, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Ook zal de pedagogisch medewerker zorgdragen voor een goede overdracht naar de ouders/verzorgers. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen zij bij ons terecht.

 • Overdracht

  Zowel bij het brengen als bij het ophalen van het kind, is er een overdrachtsmoment met ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen bij het brengen van hun kind bijzonderheden overdragen en wanneer het kind gehaald wordt, zal de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van die dag overdragen. Naast de persoonlijke mondelinge overdracht, maakt Spot4kids gebruik van het ouderportaal. Ook hierin worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van het dagritme van het kind. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer kunnen inloggen. De pedagogisch medewerkers rapporteren in ouderportaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor ouders/verzorgers om wijzigingen door te geven en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

 • Tarieven & kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag

  Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw toeslagpartner, pleegkinderen en adoptiekinderen.

  U moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U en het kind wonen op hetzelfde adres en staan op dit adres ingeschreven bij de gemeente

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor een kind dat op uw adres ingeschreven staat.

  1. U onderhoudt het kind in belangrijke mate

  Dat is meestal zo als u voor het kind kinderbijslag ontvangt. Of een pleegouderbijdrage voor uw adoptie- of pleegkind. Als dat niet zo is, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat is zo als u per kwartaal minimaal € 494 bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind, zoals voor zijn eten en kleding.

  1. U werkt

  Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

  Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

  Wat telt als werk?

  • Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl

Peuteropvang

Een goede voorbereiding op de basisschool
Onze peuteropvang richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. De stap van peuter naar kleuter duurt 2 jaar en dat is maar goed ook, want er valt zoveel te ontdekken. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op het basisonderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun volgende grote stap: de basisschool. Dagelijks bieden we van 8:30 tot 12:30 uur een programma aan. Om goede peuteropvang te kunnen bieden, zijn er bij ons deskundige medewerkers. Op de groepen staan gecertificeerde VE pedagogisch medewerkers. VE staat voor Voorschoolse Educatie en dit zorgt ervoor dat kinderen optimaal voorbereid worden op de basisschool. Alle medewerkers die werken met peuters beschikken over 3F en veel van de medewerkers zijn getraind op interactievaardigheden en taalstimulering. De pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers worden ondersteund door een VE-coach en/of pedagogisch coach.

Bij Spot4kids peuteropvang Lopik 2-4 is er plaats voor 2 groepen peuteropvang; de IJsberen en de Wasberen. Deze groepen maken gebruik van de groepsruimtes en het speelterrein buiten van kinderopvang Spot4kids Lopik.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.

 • Groepsruimte

  Binnenruimte

  De binnenruimte is per groep veilig en overzichtelijk ingericht. Er wordt gewerkt met hoeken. Zo is het voor de kinderen duidelijk welke activiteit voor welke plek bedoeld is. Zijn kunnen dan ook zelf bewust een activiteit kiezen. Zo ontstaat er structuur in de ruimte en hebben de pedagogisch medewerkers meer overzicht. Er is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau wat bij de leeftijd van de kinderen past. Het spel van peuters is veelzijdig. Er zijn plekken waar de kinderen samen kunnen zijn, maar ook plekken waar zij rustig kunnen spelen. De binnenruimtes zijn zo ingericht dat bewegen gestimuleerd wordt. Er is voldoende speelgoed aanwezig en voldoende materiaal wat de kinderen uitdaagt. Om te zorgen dat de zelfstandigheid wordt gestimuleerd ligt het speelgoed waar de peuters zelfstandig mee kunnen spelen binnen handbereik. Zij kunnen dit zelf pakken. Het spelmateriaal is veilig en van solide materiaal, het daagt uit en is veelzijdig. Het materiaal is geschikt voor zowel samenspel als alleenspel. De thematafel wisselt bij elk thema en zorgt voor afwisselend spelmateriaal wat aansluit op het thema.

  Buiten

  Voor een goede gezondheid is voldoende beweging noodzakelijk. Dit proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren. Buiten kunnen de kinderen rennen, fietsen en op allerlei andere manieren wordt tegemoetgekomen aan hun natuurlijke bewegingsdrang. Bij de inrichting van de buitenterreinen zoeken wij naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. De buitenruimte van deze locatie is veilig en rondom afgezet met een hek. Er zal altijd een pedagogisch medewerker toezicht houden op de kinderen die buitenspelen.

  Activiteiten

  Soms trekken we er op uit naar speeltuinen of activiteiten in de buurt. We zoeken naar een goede balans tussen veiligheid en uitdaging. We gaan bij dieren kijken en bij speeltuinen in de omgeving op bezoek. Om deze uitstapjes te kunnen doen, moeten de kinderen vervoerd worden. Dit gebeurt met de Mini bus, Maxi bus of auto. Wij laten de ouders/verzorgers altijd weten via een bericht in het Ouderportaal dat wij erop uit gaan.
  Ouders/verzorgers geven via het ouderportaal toestemming voor uitstapjes en het vervoer. Voor afspraken rondom uitstapjes bij Spot4kids, verwijzen wij u naar het protocol Uitstapjes Spot4kids en het protocol Vervoer Spot4kids in het ouderportaal.

  Materiaal

  Er wordt in alle groepen leeftijdsgericht speelgoed aangeboden. Speelgoed wat kleine onderdelen bevat wordt niet aangeboden in verband met de kans op verstikking. We controleren het speelgoed vaak op gebreken en gebruiken het waarvoor het bedoeld is. We stimuleren de kinderen om speelgoed na gebruik weer op te ruimen. Ook hebben we verschillende plekken waar met speelgoed gespeeld kan worden in de hoeken en aan tafels. We zorgen ervoor dat speelgoed niet in de looproutes ligt.

 • Groepsgrootte

  Spot4kids peuteropvang Lopik 2-4 heeft ruimte voor 2 peutergroepen. De IJsberen heeft ruimte voor 16 kinderen. De Wasberen heeft ruimte voor 12 kinderen. Spot4kids werkt op de peuteropvang met 1 pedagogisch medewerker op 8 kinderen, volgens de BKR (Beroeps-KindRatio).

 • Dagindeling peuteropvang

  Op alle groepen wordt met een vaste dagindeling gewerkt, zodat de peuters weten hoe de dag zal verlopen. De dagindeling wordt duidelijk gemaakt met een activiteitenlijn.

  Vanaf 8:30 zijn de peuters welkom. We beginnen de dag met spelen in de groep. Na het opruimen gaan we in de kring om daar een activiteit rondom ons thema te doen.Na de activiteit gaan we aan tafel, eten we fruit en drinken we water. Ook wordt er aan tafel nog een activiteit gedaan. De activiteiten staan in het teken van het thema.

  Alle kinderen wordt zindelijkheidstraining aangeboden. Kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn om zindelijk te worden, worden diverse keren gestimuleerd om naar het toilet te gaan. De kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verschoond. We gebruiken “plaskaarten” bij de zindelijkheidstraining om het zindelijk worden te stimuleren.

  Buitenspelen doen we graag! We zijn dagelijks buiten te vinden, naast het buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen, zijn er ook activiteiten die we buiten doen, bijvoorbeeld spelletjes op het plein. Binnen kan er ook gespeeld worden. Kinderen kunnen creatief bezig zijn en er wordt aandacht aan het thema besteed. Tijdens vrij spel kunnen de peuters zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Het speelgoed is in verschillende hoeken verdeeld, bijvoorbeeld een poppenhoek en bouwhoek.

  We lunchen rond 11.30 met elkaar. Naast lekker en gezond eten, is het vooral ook een moment van gezelligheid. De dag wordt afgesloten met een kleine activiteit. Dit kan zijn liedjes zingen in de kring, maar ook buitenspelen of een verhaaltje voorlezen. De kinderen worden opgefrist. Met een washand maken de kinderen zelf het gezicht en handen schoon. Kinderen worden verschoond of gaan naar het toilet. Kinderen die gaan slapen maken zich klaar om naar boven te gaan, kinderen die opgehaald worden of wakker blijven kunnen nog even spelen op de groep. Bij het ophalen is er ruimte voor een overdracht tussen pedagogisch medewerker en ouders. Aansluitend aan elke peuterochtend wordt er een verhaaltje geschreven over wat er die dag gedaan is. Ook maken we gedurende de ochtend foto’s en deze worden via het ouderportaal aan de ouders gestuurd.

   

 • Intake en wennen

  Wanneer een kind geplaatst kan worden bij Spot4kids worden de ouders/verzorgers door de mentor van het kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij onze werkwijze, we vertellen over de dagindeling, we vragen en noteren de bijzonderheden van het kind. Ouders/verzorgers  krijgen de mogelijkheden om vragen te stellen. Met de ouders/verzorgers vullen we de toestemmingstypen en kind-kenmerken in het ouderportaal in. Deze toestemmingstypen kunnen door ouders/verzorgers via het ouderportaal gewijzigd worden. Dit is voor onze pedagogisch medewerkers ook zichtbaar. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de klachtenregeling.

  Aansluitend aan een intake is er een wenmoment of wordt er een afspraak voor een wenmoment gemaakt.

  Bij het wennen geven we ouders/verzorgers rustig de tijd om het kind binnen te brengen en afscheid te nemen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind bekend raakt met de groep, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Ook zal de pedagogisch medewerker zorg dragen voor een goede overdracht naar de ouders/verzorgers. Wanneer ouders/verzorgers vragen hebben, kunnen ze deze bespreken tijdens het brengen of ophalen, via een bericht in het ouderportaal of via een mail naar administratie@spot4kids.nl

 • Overdracht

  Met ouders/verzorg ers: Bij het brengen en bij het ophalen van het kind is er een overdrachtsmoment. Ouders/verzorgers kunnen bij het brengen van hun kind bijzonderheden overdragen en wanneer het kind gehaald wordt, zal de pedagogisch medewerker de bijzonderheden van die dag overdragen. Naast de mondelinge overdracht, maakt Spot4kids gebruik van het digitaal systeem ‘Konnect’. Ook hierin worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van wat hun kind die dag gedaan heeft. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode van het ouderportaal, waar zij via een telefoon, tablet of computer kunnen inloggen. De pedagogisch medewerkers rapporteren in dit portaal. Tevens kunnen zij hier foto’s plaatsen. Daarnaast wordt het ouderportaal gebruikt voor ouders/verzorgers om wijzigingen door te geven en ruildagen of extra opvang aan te vragen.

  Naar school: De pedagogisch medewerkers zorgen, in overleg met de ouders/verzorgers, voor een overdracht naar school. Ouders/verzorgers geven tijdens het eindgesprek schriftelijk toestemming (via het overdrachtsformulier) om de gegevens over te dragen naar de basisschool. Spot4kids maakt jaarlijks afspraken met de scholen over de inhoud en wijze van overdracht.

 • Tarieven & kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag

  Kunt u vanwege uw werk niet op de kinderen passen en hebt u daarom kinderopvang nodig? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is een bijdrage in de kosten van de opvang.

  U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor uw eigen kinderen, de kinderen van uw toeslagpartner, pleegkinderen en adoptiekinderen.

  U moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U en het kind wonen op hetzelfde adres en staan op dit adres ingeschreven bij de gemeente

  U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor een kind dat op uw adres ingeschreven staat.

  1. U onderhoudt het kind in belangrijke mate

  Dat is meestal zo als u voor het kind kinderbijslag ontvangt. Of een pleegouderbijdrage voor uw adoptie- of pleegkind. Als dat niet zo is, moet u kunnen aantonen dat u het kind in belangrijke mate onderhoudt. Dat is zo als u per kwartaal minimaal € 494 bijdraagt aan het levensonderhoud van het kind, zoals voor zijn eten en kleding.

  1. U werkt

  Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Werkt u parttime? Ook dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

  Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

  Wat telt als werk?

  • Als u met uw werk geld verdient waarover u belasting betaalt, dan telt het als werk.

  Tarieven

  Jaarlijks in november worden onze tarieven kenbaar gemaakt in een tarievenbrief. Deze wordt aan alle ouders/verzorgers via het ouderportaal verstuurd. Deze tarieven worden vooraf in oktober voorgelegd aan de oudercommissie. De tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari aangepast.

  Om inzicht te krijgen welke vorm van opvang voor ouders/verzorgers het best aansluit bij de opvangwensen en welke vorm voor ouders/verzorgers meest voordelig is, hebben we op onze tarieven pagina op de website een Rekenmodule geplaatst. Als deze Rekenmodule invult wordt, dan zijn ook de tarieven per opvangsoort en aantal uren per opvangsoort af te lezen. Deze gegevens kunt u ook gebruiken om een proefberekening te maken bij toeslagen.nl

  Gemeentelijke bijdrage

  Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke peuterbijdrage. De gemeente Lopik levert voor deze ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten van de peuteropvang. De gemeente bepaalt de bijdrage aan de hand van de kinderopvangtabel van de Belastingdienst.

  Om de bijdrage te bepalen vullen ouders/verzorgers aan Spot4kids een verklaring van geen recht op kinderopvangtoeslag in en sturen hun inkomensgegevens toe. Op basis daarvan wordt het factuurbedrag voor ouders/verzorgers berekent en ontvangt Spot4kids de oudertegemoetkoming van de gemeente Lopik.

Buitenschoolse opvang

Het voormalig kantoor  is verbouwd tot BSO met 4 groepen en een gezamelijke ruimte met keuken en een atelier. Hier bieden we buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de voorschoolse opvang en op rustige dagen worden de opvang verzorgd in de gezamenlijke ruimte. BSO Lopik Oost  heeft dagelijks plek voor 58 kinderen. De kinderen worden verdeeld in de groepen Groen, Blauw, Rood en Geel. Kinderen van 4 jaar kunnen instromen vanaf het kinderdagverblijf.

We halen kinderen op van de Jan Bunnikschool, De Regenboog en De Nieuwe Wiel. De kinderen worden opgehaald door een van onze pedagogisch medewerkers. Kinderen van scholen buiten de Gemeente Lopik worden bij ons gebracht via het vervoer dat door de Gemeente Lopik geregeld is.

Met 2 mini bussen en 2 maxi bussen, waar ruimte is voor 8 kinderen gaan we graag op avontuur. Dagelijks trekken we eropuit naar de leukste plekken in de omgeving.

Spot4kids is alle schoolweken en in schoolvakantie’s vanaf 7:00 tot 18:30 open  U kunt aangeven welk pakket u wenst. Ook tijdens studiedagen kunt uw kind bij ons terecht. Wilt u een keer ruilen van dag of extra opvang afnemen, dit is bij ons, Spot4kids geen probleem. Tijdens officiële feestdagen is Spot4kids gesloten.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.

 • Voorschoolse opvang

  De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en een pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen voor school nog een leuke tijd hebben, zodat u rustig naar u werk kan gaan. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen!

 • Vervoer van en naar Spot4kids

  Vervoer moet goed geregeld zijn, veilig en vertrouwd. Bij Spot4kids halen we de kinderen op met mini bussen en maxi bussen. We maken gebruik van veilige route’s die vooraf vastgelegd zijn in ons protocol Vervoer. U kunt aangeven of u wilt dat u kind opgehaald wordt of zelfstandig naar Spot4kids gaat.

 • Ophalen uit school

  Vanaf 14:15 is de eerste school uit en staat een van de pedagogisch werkers in de gang of op het schoolplein te wachten om de kinderen te verzamelen en naar Spot4kids te gaan.  Als we bij de BSO aankomen hangen we onze jassen en tassen op en gaan we naar binnen. In de keuken is er ruimte voor een spelletje of de eerste verhalen van dingen die de kinderen hebben meegemaakt en willen vertellen. Als alle kinderen bij Spot4kids zijn gaat iedereen naar zijn eigen groep. Handen wassen en dan snel aan tafel…..eten!!!!

   

 • Op de groep

  Even wat eten en drinken en de dag doornemen, hoe was het op school, en wat zullen we vanmiddag allemaal gaan doen. Voor elk kind is er aandacht. In overleg met de kinderen bepalen we wat we gaan doen. De kinderen kunnen in de speelruimte spelen, in de BSO-ruimte blijven, naar het atelier gaan om te knutselen, of lekker naar buiten toe. Elke middag worden er verschillende activiteiten aangeboden. Met 2 mini bussen en 2 maxi bussen, waar ruimte is voor 8 kinderen, gaan we graag op avontuur. Dagelijks trekken we eropuit naar de leukste plekken in de omgeving.

  We gebruiken de input van de kinderen om er een gezellige middag van te maken. Kinderen zitten vol met goede en vernieuwde ideeën en eigenlijk kunnen we wel uit eigen ervaring zeggen dat een middag bij Spot4kids nooit saai is. Rond 16:30 worden de snoepjes uitgedeeld en worden de grote activiteiten afgerond. Vanaf 16:45 komen ook de eerste ouders binnen om hun kind op te halen. Om 18:30 sluiten de deuren.

 • Schoolvakantie's

  In schoolvakantie’s is Spot4kids Lopik open voor alle kinderen die BSO afnemen in de vakantie’s. De kinderen van Spot4kids Cabauw zijn ook welkom. Elke schoolvakantie is er een thema, waarin we knutselen, culinaire hoogstandjes maken, er op uit trekken en ook komt het fantasiespel volop aan bod. Een vakantiedag is een feestdag!

   

   

 • Tarieven

  Onze tarieven zijn inclusief drinken, fruit en overige tussendoortjes broodmaaltijden en verzorgingsproducten. Om in te schatten met welke eigen bijdrage u rekening kunt houden, hebben we voor u op onze tarievenpagina een tool gebouwd zodat u kunt kijken welke vorm van opvang voor u het meest voordelig is.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang is open vanaf 7:00 en zorgt ervoor dat de kinderen op tijd in de klas gebracht worden. De kinderen kunnen, indien gewenst ontbijten. Er is gevarieerd broodbeleg en ook de pedagogisch werker eet gezellig een broodje mee. Ondanks dat het nog vroeg is, kan er al lekker gespeeld of geknutseld worden, onze ervaring leert dat er ’s ochtend veel creatieve ideeën opborrelen ; ). Als het tijd is om naar de school te gaan trekken de kinderen eerst hun jas aan, en vertrekken met tas naar school. Eet en drinkspullen worden opgeborgen in de mandjes of in de koelkast en uw kind wordt in de klas gebracht. De juf of meester begroeten, nog even zwaaien en dan kan de les beginnen.

Praktische zaken, hoe gaat het er aan toe op de groep, activiteiten en dagindeling, VE beleid, veiligheid, de manier van werken met de kinderen en de rol van de pedagogisch medewerker zijn allemaal onderwerpen die staan beschreven in ons pedagogisch werkplan. Met behulp van dit pedagogisch werkplan in combinatie met het algemeen pedagogisch beleidsplan willen wij medewerkers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in ons pedagogisch beleid. Wij verwachten dat we met deze openheid de ouders/verzorgers te stimuleren om betrokken te blijven met ons. En dat de ouders/verzorgers het kind met een gerust hart naar Spot4kids brengen. Aan de rechterkant vindt u bij elke locatie of opvangsoort het pedagogisch werkplan per locatie of opvangsoort, door dit aan te klikken opent het werkplan.